Veelgestelde vragen over privacy

BENU Apotheek verzamelt net als andere bedrijven gegevens van klanten. Algemene gegevens zoals uw naam en adres, maar ook gegevens die persoonlijker zijn. Bijvoorbeeld een overzicht van welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt.

Algemeen geldt: onze zorgverleners, zoals de apotheker en de assistenten, hebben een beroepsgeheim. Zij mogen dus geen informatie over u aan iemand anders doorgeven. Wij letten er goed op dat wij ook niet ‘toevallig’ informatie delen. Bijvoorbeeld door medicijnen alleen aan iemand anders mee te geven als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of door bepaalde gesprekken in een aparte spreekkamer te houden. U kunt hier altijd om vragen.

Wat dat betekent in de praktijk? Om welke gegevens gaat het precies? Wij vertellen u hieronder graag meer over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie zie ook ons privacy statement op: BENU Apotheek

Over uw gegevens in het algemeen

Welke gegevens heeft BENU van mij?

De gegevens die wij van iemand hebben, verschillen per situatie en per persoon. In het algemeen gaat het om 4 verschillende soorten gegevens:

 • persoonsgegevens
 • medische gegevens
 • administratieve gegevens
 • gegevens van websitebezoek

Voor iedere soort gegevens kunt u hieronder lezen wat wij precies bedoelen, waarvoor wij ze gebruiken en met wie wij ze delen.

Waarom verzamelen jullie gegevens van mij?

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens, omdat wij die nodig hebben om onze werkzaamheden als zorgverlener goed uit te voeren. Bijvoorbeeld om te controleren of medicijnen en hulpmiddelen veilig gebruikt kunnen worden.

Voor het verzamelen en bewaren van uw gegevens geldt in het algemeen:

 • Wij verzamelen en bewaren uw gegevens alleen als dat een doel heeft of als wij dat wettelijk verplicht zijn
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig

Waar gebruiken jullie mijn gegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk voor vier verschillende dingen:

 • om contact met u op te nemen
 • om u te identificeren (dit zijn wij volgens de wet verplicht)
 • om een rekening aan u of uw zorgverzekeraar te sturen
 • om u de juiste, veilige zorg te geven

In sommige situaties komen daar nog andere redenen bij. In de andere vragen kunt u lezen voor welk doel wij de verschillende soorten gegevens precies gebruiken.

Delen jullie mijn gegevens met anderen?

Ja, soms delen wij uw gegevens met anderen. Maar alleen als dat een duidelijke reden heeft. In de andere vragen leest u welke gegevens wij met wie delen.

Hoe werkt het als jullie mijn gegevens met anderen delen?

Wij delen uw gegevens nooit zomaar en alleen als daar een duidelijke reden voor is. Met de partijen waarmee wij uw gegevens delen maken wij duidelijke afspraken over bijvoorbeeld:

 • welke gegevens wij delen
 • waarom wij deze gegevens delen
 • met wie deze gegevens verder wel of niet gedeeld mogen worden
 • de wijze waarop de gegevens beveiligd moeten worden
 • hoe lang iemand anders deze gegevens mag bewaren
 • hoe iemand anders de gegevens moet verwijderen
 • dat de gegevens alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor wij ze hebben gedeeld

Verkopen jullie mijn gegevens aan anderen?

Nee, wij verkopen uw gegevens niet aan andere partijen en dat vragen wij ook van anderen waarmee wij uw gegevens delen.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens hebben jullie van mij?

Wij verzamelen van iedere klant de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • geboortedatum (en datum van overlijden)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • naam huisarts
 • naam andere zorgverleners (alleen als dit van toepassing is)
 • Naam zorgverzekeraar en verzekerdenummer
 • Bankrekeningnummer in geval van automatische incasso

Waar gebruiken jullie mijn persoonsgegevens voor?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • contact met u op te nemen
 • u te identificeren
 • u producten toe te sturen
 • uw productaankopen te registreren en/of te bezorgen (als dit van toepassing is)
 • om een rekening aan u of uw zorgverzekeraar te sturen
 • te onderzoeken hoe tevreden onze klanten zijn*

*) Wij vinden het zelf interessant en leerzaam om te weten hoe tevreden onze klanten zijn. Maar wij zijn volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ook verplicht om dit te onderzoeken. Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek dan worden uw antwoorden anoniem verwerkt en niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Met wie delen jullie mijn persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onder andere onderstaande personen, bedrijven of instanties:

 • een andere apotheek die uw vaste apotheek vervangt (bijvoorbeeld omdat die gesloten is)
 • andere apotheken die voor ons medicijnen bereiden en/of versturen
 • uw huisarts of specialist
 • andere zorgverleners en ondersteunende diensten die een rol spelen bij uw behandeling (bijvoorbeeld medewerkers van de spoedeisende hulp)
 • uw zorgverzekeraar om de kosten van uw medicijnen en/of hulpmiddelen te kunnen declareren
 • het bedrijf dat onze financiële administratie doet, zodat zij een rekening kunnen sturen als dit nodig is

Medische gegevens

Welke medische gegevens hebben jullie van mij?

Wij verzamelen de volgende medische gegevens van u:

 • welke medicijnen en/of hulpmiddelen u gebruikt
 • welke behandelingen of therapieën u heeft (gehad)
 • waarom uw medicijn of hulpmiddel is voorgeschreven
 • uw allergieën, intoleranties of andere redenen om bepaalde medicijnen en/of hulpmiddelen juist wel of niet te gebruiken*
 • uw laboratoriumuitslagen als deze van belang zijn voor veilig gebruik van medicijnen*

*) alleen als dit van toepassing is

Waar gebruiken jullie deze medische gegevens voor?

Wij gebruiken uw medische gegevens om:

 • u te adviseren over uw medicijnen en medicijngebruik
 • een medisch dossier bij te houden
 • uw medicijngebruik (geautomatiseerd) te controleren en te optimaliseren op basis van de laatste inzichten
 • om u de juiste en veilige zorg te geven
 • De reden voor het verzamelen van uw medische gegevens is wettelijk verplicht (dossierplicht) en dient altijd één algemeen doel: u de best mogelijke zorg geven.

  Met wie delen jullie mijn medische gegevens?

  Wij kunnen uw medische gegevens delen met onder andere onderstaande personen, bedrijven of instanties:

  • een andere apotheek die uw vaste apotheek vervangt (bijvoorbeeld omdat die gesloten is)
  • andere apotheken die voor ons medicijnen bereiden en/of versturen
  • uw huisarts of specialist
  • andere zorgverleners en ondersteunende diensten die een rol spelen bij uw behandeling (bijvoorbeeld medewerkers van de spoedeisende hulp)
  • uw zorgverzekeraar om de kosten van uw medicijnen en/of hulpmiddelen te kunnen declareren
  • het bedrijf dat onze financiële administratie doet, zodat zij een rekening kunnen sturen als dit nodig is

  Hoe kan ik mijn medische gegevens delen?

  Alleen uw huisarts, de apotheek en andere zorgverleners waar u een behandelingsovereenkomst mee heeft, mogen uw medische gegevens bekijken. Een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek, of medische specialist uit het ziekenhuis kunnen uw medische dossier niet zomaar inzien. Wilt u dat ook deze zorgverleners op de hoogte zijn van uw medische dossier zodat zij u zo goed mogelijk kunnen helpen? Geef dan via volgjezorg.nl toestemming voor inzage. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken op volgjezorg.nl. Bedenk dan wel dat een andere zorgverlener
  uw medische gegevens dan niet meer kan bekijken.

  Administratieve gegevens

  Welke administratieve gegevens hebben jullie van mij?

  Wij verzamelen de volgende administratieve gegevens van u:

  • verzekeringsgegevens
  • bankgegevens
  • inschrijfdatum
  • uitschrijfdatum

  Waar gebruiken jullie deze administratieve gegevens voor?

  Wij gebruiken uw administratieve gegevens om:

  • uw verzekering te controleren
  • bij uw zorgverzekeraar om de kosten van uw medicijnen en/of hulpmiddelen te kunnen declareren
  • u een rekening te sturen of om een rekening af te schrijven
  • uw dossier bij te houden

  Met wie delen jullie mijn administratieve gegevens?

  Wij kunnen uw administratieve gegevens delen met onder andere onderstaande personen, bedrijven of instanties:

  • uw zorgverzekeraar
  • het bedrijf dat onze financiële administratie doet, zodat zij een rekening kunnen sturen als dit nodig is

  Gegevens van websitebezoek

  Welke gegevens van mijn websitebezoek hebben jullie?

  Op onze website gebruiken wij cookies. Dit zijn (tijdelijke) bestandjes die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als u onze website gebruikt. Een cookie is gekoppeld aan een browser en niet aan een persoon. Cookies zorgen ervoor dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren of te downloaden als u weer terugkomt op een website. Verder geven cookies ons inzicht hoe u onze websites gebruikt en hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons cookiebeleid: https://www.benuapotheek.nl/cookies

  kan ik cookies aanpassen?

  Wij gebruiken onder andere functionele, analytische en tracking cookies. U kunt uw cookie-instellingen op www.benuapotheek.nl aanpassen door onderaan de pagina in een pop-up bepaalde cookies aan of uit te vinken.

  Waar gebruiken jullie deze gegevens van mijn websitebezoek voor?

  Wij gebruiken de gegevens van uw websitebezoek om:

  • te zorgen dat de website goed werkt
  • de website gebruiksvriendelijker te maken
  • bij te houden welke onderdelen van onze website veel of weinig bezocht worden
  • het kopen van producten online mogelijk te maken

  Met wie delen jullie deze gegevens van mijn websitebezoek?

  Wij delen geen persoonsinformatie die voortkomt uit uw websitebezoek met derden.

  Gegevens bewaren, inzien, veranderen en verwijderen

  Bewaren jullie mijn gegevens op een veilige manier?

  Wij doen onze uiterste best om uw gegevens goed te beschermen. Onze computersystemen zijn passend beveiligd en ook in ons dagelijks werk houden wij rekening met de veiligheid van gegevens. Wij hebben bijvoorbeeld de afspraak dat documenten of aantekeningen niet zomaar ergens mogen blijven liggen (clean desk policy). Papieren of e-mails met gegevens die wij niet meer nodig hebben, worden veilig vernietigd.

  Wat kan ik zelf doen om mijn privacy te beschermen?

  U kunt uw privacy beschermen door zelf goed op te letten als uw gegevens deelt. Praat in een openbare ruimte bijvoorbeeld op zachte toon of vraag naar een aparte spreekkamer als uw privacygevoelige gegevens wilt delen. Zorg dat u geschreven en/of geprinte gegevens niet onbeheerd achterlaat. U kunt ook de etiketten van uw oude medicijnen verwijderen als u deze komt inleveren. Deze etiketten bevatten ook persoonsgegevens.

  Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

  Dat verschilt per soort gegevens, omdat er verschillende regels voor verschillende gegevens zijn. Maar nooit langer dan nodig voor het doel waarvoor wij de gegevens verzameld hebben of de wettelijke bewaartermijn die voor gegevens gelden:

  • persoonsgegevens en medische gegevens moeten wij wettelijk minimaal 15 jaar bewaren
  • administratieve gegevens moeten wij wettelijk 7 jaar bewaren
  • gegevens website bewaren wij 2 jaar

  Waar kan ik mijn gegevens opvragen en/of inzien?

  Iedereen die ouder is dan 16 jaar en niet onder curatele is gesteld heeft het recht op inzage. Dit betekent dat u altijd het recht heeft om uw gegevens, zoals uw medicijnoverzicht, in te zien of een kopie ervan te krijgen. U of uw wettelijke vertegenwoordiger kan dat in de apotheek opvragen. Uw medicijnoverzicht kunt u via de website aanvragen: https://www.benuapotheek.nl/service/medicijn-overzicht.

  Hoe geef ik iemand anders toestemming om mijn medicijnen of medicijngegevens op te halen?

  U kunt schriftelijk toestemming geven als u wilt dat iemand anders uw medicijngegevens of uw medicijnen ophaalt. Dit kan alleen als u ouder bent dan 16 jaar. U maakt hiervoor gebruik van een machtigingsformulier. Uw gemachtigde heeft een geldig legitimatiebewijs nodig om uw medicijnen of medicijngegevens voor u op te halen. Zonder deze toestemming mogen wij de medicijnen of gegevens niet overhandigen. Meer informatie en het machtigingsformulier vindt u op: https://www.benuapotheek.nl/service/iemand-anders-machtigen.

  Kan ik mijn gegevens laten veranderen of verwijderen?

  U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. In de apotheek kunt u uw gegevens laten wijzigen, tenzij de gegevens van essentieel belang zijn om de juiste zorg te verlenen of volgens de wettelijk vastgestelde bewaartermijn niet verwijderd mogen worden.

  Hoe kan ik mijn gegevens laten overdragen?

  Uw gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen. Gaat u bijvoorbeeld verhuizen dan kunt u uw BENU Apotheek vragen uw dossier over te dragen aan de apotheek in uw nieuwe woonplaats. U kunt uw persoonlijke of administratieve gegevens ook altijd laten wijzigen in de apotheek.

  Hebben jullie een privacy statement?

  Ja, ons privacy statement vindt u op: BENU Apotheek 

  Waar kan ik een vraag stellen of een klacht indienen over hoe jullie met mijn gegevens omgaan?

  U kunt met een vraag of klacht natuurlijk altijd bij uw eigen BENU Apotheek terecht. Als wij er daar samen niet uit komen, kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling of contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@brocacef.nl.

  Mocht dat uw probleem ook niet oplossen, dan kunt u uw klacht eventueel voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Staat uw vraag er niet bij of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de klantenservice van BENU Apotheek 

  Meer achtergrondinformatie over het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en de regels die de overheid daarvoor heeft gemaakt, kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl