Klachten en suggesties

Uw mening doorgeven aan BENU 

U kunt op verschillende manieren uw mening aan ons doorgeven.

  • Meld uw suggesties of opmerkingen bij ons

Uw suggesties en opmerkingen zijn waardevol voor ons. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Via het contactformulier kunt u deze doorgeven.               

  • Doe mee met de Online Klantenmonitor

Om de mening van onze klanten te peilen, gebruiken wij een Online Klantenmonitor. Deze Online Klantenmonitor wordt gebruikt voor klanten van BENU. Een of twee keer per jaar vullen de deelnemers een enquête in over onze dienstverlening. Dat gebeurt per e-mail. Deelname aan de Online Klantenmonitor is anoniem. Om deze anonimiteit te waarborgen, wordt het onderzoek uitgevoerd door Feeddex, een extern bureau.

Wilt u ook meewerken aan onze Online Klantenmonitor? Als uw e-mailadres bij ons bekend is, dan ontvangt u automatisch een uitnodiging. Is uw e-mailadres nog niet bij ons bekend of gewijzigd, vul het contactformulier in met daarin uw nieuwe/gewijzigde e-mailadres. Als u klant bent bij een apotheek van BENU dan kunt u de wijziging ook doorgeven aan uw lokale BENU apotheek.  

  • Het BENU Klantpanel

Het BENU Klantpanel bestaat uit enthousiaste BENU klanten die helpen bij de ontwikkelen en verbeteren van onze services, producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan een vragenlijst per mail over de Mijn BENU app of de BENU website. De andere keer krijgt u een uitnodiging voor een diepte-interview over een nieuwe service die wij aan het ontwikkelen zijn. U ontvangt zo’n 4 tot 6x per jaar een uitnodiging voor een onderzoek. U beslist zelf aan welke onderzoeken en hoe u mee wilt doen.

Heeft u goede ideeën over hoe BENU haar services, producten en diensten voor u en andere klanten kan verbeteren? Of wilt u nieuwe online services testen? Dan is het BENU Klantpanel iets voor u. Meld u makkelijk aan.
man achter de laptop

Uw klacht indienen bij BENU

BENU voert diverse controles uit om fouten en problemen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat wij tekort zijn geschoten. We hopen dat u dan contact met ons opneemt. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij tenslotte ook niet proberen om uw klacht op te lossen.

In onze klachtenregeling kunt u lezen hoe wij omgaan met klachten en hoe wij proberen onze zorg te verbeteren. Deze klachtenregeling geldt voor zowel de farmaceutische zorg als hulpmiddelenzorg die BENU levert. Hierna staat kort welke stappen u moet doorlopen bij het indienen van een klacht. In de klachtenregeling kunt u dit uitgebreid nalezen.

  • Als u klant bent bij een BENU apotheek en uw klacht heeft betrekking op farmaceutische zorg of de apotheek zelf, meld uw klacht dan rechtstreeks bij uw BENU apotheek . Dat kan ook als uw klacht over een medewerker gaat. Wij nemen uw klacht serieus en leggen elke klacht schriftelijk vast.

  • Heeft uw klacht betrekking op de hulpmiddelenzorg van BENU of is hij van algemene aard? Neem dan contact op met BENU via het contactformulier.

  • Heeft uw klacht betrekking op een BENU Apotheek en/of farmaceutische zorg en komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op Apotheek.nl: klachten over uw apotheek. Levert de bemiddeling door de klachtenfunctionaris naar uw idee niet voldoende resultaat op? Dan kunt u besluiten om uw klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen. Meer informatie over de afhandeling van uw klacht vindt u in onze klachtenregeling

  • Heeft uw klacht betrekking op BENU Hulpmiddelenzorg en is uw klacht naar uw idee niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u uw klacht aanmelden bij de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen (LKMH). Zij nemen uw klacht in behandeling en geven u meer informatie over het proces. U leest meer informatie op de website van de LKMH. Of download hier het klachtenformulier.