Research bewegend beeld en geluid

Het juiste beeld

Research beeld en geluid

Zonder de juiste afbeeldingen verliest elke inhoud aan zeggingskracht. Zoeken van krachtig communicerend beeld is onze basis. Daarnaast zetten we opdrachten uit naar fotografen, tekenaars en illustratoren als het beeld nog niet bestaat. Wij kennen de weg en weten wat haalbaar is binnen een bepaald budget of tijdsbestek. Onze goed opgeleide researchers kunnen alle onderwerpen en (digitale) publicaties aan. Van themaboeken en schoolboeken tot en met naslagwerken.

Het regelen van de copyrights is ingewikkeld en tijdrovend. Meestal zijn er meerdere rechthebbenden, zoals de productiemaatschappij, schrijvers, acteurs en muzikanten. Zorgvuldig en efficiënt maken wij afspraken met alle partijen om problemen achteraf te voorkomen.

Naar Coördinatie beeldtraject

Coördinatie beeldtraject

Veel werk uit handen nemen

Coördinatie beeldtraject

Naast fotografen en illustratoren sturen wij ook andere bij het beeldtraject betrokken partijen aan. Ons hoofddoel daarbij is om onze opdrachtgevers veel tijd en werk te besparen. Wij beoordelen alle voorstellen en maken een voorselectie van het beste materiaal. Daarbij houden we het afgesproken budget en de planning nauwlettend in de gaten. Het beeldresearchtraject kent geen geheimen voor ons. Eventuele problemen lossen wij tijdig op. Waar nodig in overleg met u.

Naar Advies beeldinkoop

Advies beeldinkoop

Grip op uw kosten en planning

Advies beeldinkoop

Bijna elk beeld is te koop, maar niet alles is betaalbaar en op tijd leverbaar. Na ruim twee decennia expertise en ervaring als beeldresearchers weten we precies wat wel en niet mogelijk is. Wij delen deze kennis graag met organisaties die zelf beelden willen zoeken, maar de wegen (nog) niet kennen. Meer inzicht in mogelijke bronnen, valkuilen, kosten en levertijden scheelt een hoop tijd, geld en gedoe. Als adviseur denken wij heel praktisch mee over kostenbesparende oplossingen en betaalbare wegen naar een goed resultaat. Wilt u toch niet alles zelf regelen? Met plezier nemen wij taken van u over, zoals de coördinatie van het beeldtraject of het regelen van copyrights.

Naar Rechten regelen

Rechten regelen

Niets aan het toeval overlaten

Rechten regelen

Regelen van copyrights is soms een lastige klus, maar altijd noodzakelijk. Voor onze researchopdrachten regelen wij uiteraard de rechten. Datzelfde kunnen we doen voor materiaal dat u al in huis heeft en wilt publiceren. Wij sporen de rechthebbenden op, vragen toestemming voor het gebruik en maken afspraken over de voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld over naamsvermelding en/of een bepaalde vergoeding gaan. Wie de rechten door ons laat regelen weet zeker dat het goed zit. Wij zijn goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en laten niets aan het toeval over.

Naar Fotografie in opdracht

Fotografie in opdracht

Bemiddeling richting geven

Fotografie in opdracht

Soms heeft u een foto nodig die er nog niet is. Een unieke foto die inhoudelijk en technisch aan alle wensen voldoet. Aan zo'n maatwerkfoto gaat een intensief proces vooraf dat wij graag voor klanten begeleiden. Vanaf het inhoudelijk briefen van de fotograaf tot en met het beoordelen en selecteren van het beste fotomateriaal. Fotografen waarderen onze goede voorbereiding en stimulerende begeleiding. Wij werken net zo prettig samen met fotografen uit ons netwerk als met uw eigen favoriete fotograaf. Naast fotografie in opdracht begeleiden wij ook vrij en technisch tekenwerk in opdracht.

Naar Tekenwerk in opdracht

Tekenwerk in opdracht

Bemiddeling en inhoudelijk sturen

Tekenwerk in opdracht

Het begeleiden van technisch tekenwerk en vrije illustraties voor lesmateriaal is een vak apart. Zonder inzicht in de materie is het onmogelijk om de kern in één glasheldere tekening te vatten. Wij ondersteunen tekenaars daarbij met raad en daad. Wij verzamelen alle benodigde informatie, spreken alle afspraken en voorwaarden goed door en zijn hun aanspreekpunt bij inhoudelijke vragen en problemen. Tussentijds beoordelen we de concepten en sturen deze waar nodig bij. Uiteraard binnen de kaders van de met onze opdrachtgevers gemaakte afspraken. Wij begeleiden illustratoren die klanten ons toewijzen, maar ook professionals uit ons eigen netwerk die gespecialiseerd zijn in onder andere topografische kaarten, infographics en cartoons. Naast tekenwerk in opdracht begeleiden wij ook fotografie in opdracht.

Naar boven