Kosten en vergoeding

Aan medicijngebruik en diensten van apotheken zijn kosten verbonden. Hieronder leest u hoe prijzen van medicijnen tot stand komen, hoe medicijnkosten en kosten voor de diensten van de apotheek zijn opgebouwd. En wanneer u kosten van de zorg vanuit uw BENU apotheek wel of niet vergoed krijgt.

Klik hier voor informatie over de kosten en vergoeding voor hulpmiddelenzorg bij BENU.

Tarieven 2024

Hoe komen prijzen van medicijnen tot stand?

Fabrikanten van medicijnen bieden deze aan op de markt. De Rijksoverheid, zorgverzekeraars en apotheken maken vervolgens afspraken over de prijs van deze medicijnen.

Wettelijke maximumprijzen voor medicijnen

In Nederland gelden wettelijke maximumprijzen voor medicijnen. Deze maximumprijzen worden twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Apothekers mogen geen medicijnen inkopen boven de maximumprijs.

Afspraken tussen zorgverzekeraars en apotheken

BENU Apotheken B.V. onderhandelt jaarlijks met alle zorgverzekeraars over de kosten van medicijnen. Deze afspraken kunnen per zorgverzekeraar verschillen. BENU Apotheken B.V. heeft overeenkomsten gesloten met alle zorgverzekeraars voor 2024. Lees hier meer.

Hoe zijn medicijnkosten en tarieven van apotheken opgebouwd?

Uw BENU apotheek kan u altijd inzicht bieden in de opbouw van de prijs van het medicijn dat u gebruikt. Vraag er gerust naar. Ook bieden wij u inzicht in de kosten van onze eigen dienstverlening. Deze vindt u in de tabel.

Een BENU apotheker laat een flyer zien

Welke zorgkosten worden wel en niet vergoed?

In uw zorgpolis staat precies wat uw zorgverzekeraar wel en niet vergoed. In 2024 is het eigen risico, net als in 2023 en 2022, € 385. Heeft u voor minder dan € 385 aan zorgkosten? Dan worden deze kosten niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U moet ook zelf de kosten van de eigen bijdrage en van medicijnen die niet preferent zijn betalen.

U betaalt zelf de eigen bijdrage

Krijgt u medicijnen voorgeschreven door uw (huis)arts? Dan worden die meestal vergoed uit uw basiszorgverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt deze eigen bijdrage direct bij het afhalen van de medicijnen.

Hoe kunt u betalen?

  • U kunt bij ons pinnen. Hiervan krijgt u een betaalbewijs.
  • U kunt ook betalen per rekening. De rekening ontvangt u in de meeste gevallen via Netpoint.
  • Automatische afschrijving is helemaal makkelijk. Hiervoor moet u éénmalig een machtiging afgeven. U kunt het automatische afschrijvingsformulier printen en afgeven in de apotheek of u kunt in de apotheek een formulier invullen.

Vragen over uw rekening van BENU

Met vragen over uw rekening kunt u altijd bij uw BENU apotheek terecht. Netpoint Factoring B.V. is een partij die rekeningen voor BENU apotheek verwerkt. Wordt Netpoint Factoring B.V. vermeld op uw rekening? Ga dan naar https://www.uwdeclaraties.nl/ en vul via contact het contactformulier in. U kunt ook bellen naar Netpoint: 0416-541509. 

Netpoint gebruikt de contactgegevens die bij BENU bekend zijn en worden 1x per maand ververst. Het kan deze even duren voor uw wijziging is doorgevoerd bij Netpoint.