Levensverwachting COPD

Helaas is COPD niet te genezen. Hoe lang u met COPD kunt leven hangt af van uw klachten en uw gezondheid. Het is dus lastig om precies in te schatten wat de levensverwachting is met COPD. In dit artikel leest u meer over de levensverwachting bij COPD.

Ouder koppel lopen arm in arm door het bos met fiets in de hand

Middelen en tests waarmee COPD wordt gemeten

ADO-index

Een arts kan uitrekenen hoe lang u waarschijnlijk nog te leven hebt met COPD. Hiervoor gebruiken ze de ADO-index. ADO staat voor ‘age’ (leeftijd), ‘dyspnoea’ (kortademigheid) en ‘airflow obscruction’ (longfunctie). Dit zijn de 3 factoren die artsen meten om de index te berekenen.

Neem contact op met uw huisarts voor een test.

BODE-index

De BODE-index is een andere manier, net zoals de ADO-index, om uit te rekenen wat u kunt verwachten met uw COPD-klachten. Hierbij wordt er gekeken naar 4 factoren:

 • BMI
  Uw BMI is de verhouding tussen uw gewicht, uw lengte en leeftijd. Als uw BMI te hoog is heeft u overgewicht, en loopt u meer risico’s dan iemand zonder overgewicht.
 • Obstructie (blokkade van de lucht in en uitademing)
  Met een longonderzoek wordt er gekeken naar hoeveel lucht u kunt uitblazen. Wanneer u last heeft van een blokkade dan duurt uitblazen langer dan iemand zonder obstructie.
 • Dyspnoe (kortademigheid)
  Kortademigheid kunt u niet meten. Wel kan de arts besluiten dat u hier last van heeft door u een aantal vragen te laten beantwoorden.
 • Exercise capacity (conditie)
  De arts zal u voor een paar minuten een wandeltest laten doen. Aan de hand van deze test kan de arts zien hoe goed uw conditie is.

Neem contact op met uw (huis)arts voor de prognose.

COPD GOLD fases

De GOLD fases geven aan hoe ernstig uw vorm van COPD is. Met behulp van deze stadia krijgt u duidelijkheid over de diagnose en behandeling van COPD.

U wordt ingedeeld in de GOLD stadia op basis van verschillende gegevens. Er wordt ten eerste gekeken naar uw FEV1 (forced expiratory volume). Dit staat voor de hoeveelheid lucht die u uitblaast tijdens de eerste seconde van een longfunctietest. Verder wordt er gekeken naar kortademigheid en de hoeveelheid longaanvallen (exacerbaties).

Levensverwachting COPD GOLD fases

De levensverwachting van mensen met COPD is korter dan die van gezonde mensen. Voor iemand die rookt is de levensverwachting in GOLD fase 1, 0 tot 3 jaar korter. In GOLD fase 2 is de levensverwachting 2 tot 3 jaar korter. In GOLD fase 3 en 4 is de levensverachting 5 tot 8 jaar korter.

Wilt u meer weten over de GOLD fases? Lees hier meer over de COPD GOLD fases.

COPD levensverwachting verlengen

De medicijnen bij COPD worden stapsgewijs voorgeschreven. Hoe hoger uw gold fase is, hoe meer medicijnen u krijgt.

Bij GOLD fase 1 en 2 zijn de klachten nog niet zo erg. Daarom is het belangrijk om dan te beginnen met een behandeling om zo uw kans op leven te verhogen. Veel mensen denken dat wanneer ze COPD hebben dat stoppen met roken niet meer helpt. Dit is een veelvoorkomende fout. Stoppen met roken helpt juist. Probeer daarom altijd te stoppen met roken wanneer u COPD heeft.

Wilt u weten wat u het beste kunt doen? Neem dan contact op met uw (long)arts voor advies.

Laatste fase van COPD

In de palliatieve fase van COPD worden de klachten gauw erger. U moet in deze fase vaak naar het ziekenhuis en u wordt begeleid door (long)artsen. In deze fase zal de dokter verschillende dingen met u bespreken:

 • Wat vindt u belangrijk in uw laatste levensfase?
 • Wilt u nog naar het ziekenhuis gaan bij longaanvallen?
 • Wilt u wel of niet gereanimeerd worden?
 • Levensvragen, spiritueel of geestelijk.
 • Uw mogelijkheden met een mantelzorger.

Heeft u vragen over de laatste fase van COPD? Neem dan contact op met uw (long)arts.