Bewustwordingsdagboek

Wilt u meer inzicht in uw leefstijl? Download het BENU Bewustwordingsdagboek als hulpmiddel en hou 2 weken bij hoe u eet, slaapt en beweegt. Uw waarden kunt u (opnieuw) laten meten in de BENU Gezondheidscheck.