DOP en WOP

Digitaal Order Portal (DOP)

Via het DOP-systeem wordt er centraal besteld door het verzorgend personeel van een afdeling/zorginstelling. Meerdere afdelingen kunnen aan één account gekoppeld worden. Ook is het mogelijk om meerdere inloggegevens te ontvangen. Er wordt een vaste besteldag, bezorgdag en een vaste bestelfrequentie afgesproken.

Als u via het DOP-systeem besteld dan leveren we de medische hulpmiddelen centraal. Dit kan in een rolcontainer of in dozen zijn.

Wijk Order Portaal (WOP)

Het WOP-systeem is vooral voor thuiszorgorganisaties (wijkzorg).

Het WOP-systeem ziet er hetzelfde uit als het DOP-systeem. Ook de functionaliteiten komen overeen. Het verschil tussen het DOP- en WOP-systeem is de manier van afleveren. Bestelt u via het WOP-systeem dan leveren we de materialen bij de deur van de cliënten. Dit gebeurt altijd in dozen.

De voorwaarde voor het gebruik van het WOP-systeem is: een cliënt moet een eigen adres hebben.

Aanmeldformulieren

Voor het aanmelden van nieuwe cliënten voor DOP kunt u gebruik maken van ons Aanmeld/aanvraag machtigingsformulier.

Voor het aanmelden van Wond cliënten willen we u vragen om gebruik te maken van het Intakeformulier Wondzorg.

Vul het formulier volledig in en onderteken het. Zo kunnen wij snel de juiste hulpmiddelen afleveren.

Nieuwe aanmeldingen kunt u voorlopig sturen naar: spoedzi@benu.nl. Wij nemen enkel volledig ingevulde aanvragen in behandeling.