BENU start samenwerking met ZorgDomein

Vanaf 15 oktober jl. kunnen alle huisartsen BENU nu ook vinden in ZorgDomein. Huisartsen kunnen nu nog sneller en eenvoudiger medische hulpmiddelen regelen voor hun cliënten. “Ik ben verheugd met de samenwerking met ZorgDomein“ aldus Edwin Zwier, directeur van Hulpmiddelenzorg van BENU.

Waarom ZorgDomein?

ZorgDomein is het grootste Nederlandse platform voor communicatie tussen artsen en specialisten. Via ZorgDomein is veilige communicatie over cliënten tussen zorgprofessionals mogelijk. Zo kunnen er verslagen en voorschriften gedeeld worden.

Door de nieuwe samenwerking met BENU kunnen huisartsen nu ook via ZorgDomein medische hulpmiddelen voor hun cliënten regelen. Edwin: “Door de samenwerking met ZorgDomein kunnen huisartsen ons nu veel beter vinden. 93% van de huisartsen gebruikt namelijk het platform van ZorgDomein. Nu kunnen ook huisartsen veel makkelijker gebruik maken van de hulpmiddel services van BENU en krijgen cliënten nog sneller de beste zorg.”

Zorgprofessional BENU Direct

Over de hulpmiddelenzorg van BENU

BENU is meer dan een een landelijke apotheekketen. BENU is ook leverancier van medische hulpmiddelen voor incontinentie, diabetes, stoma, complexe wondzorg en medische voeding. Voorheen actief onder de naam 'BENU Direct'.

BENU heeft de ambitie om het werk voor zorgprofessionals makkelijker te maken én de zorg dicht bij cliënten te brengen. Dat doen zij door slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg te maken, in samenwerking met partners.

Over ZorgDomein

ZorgDomein heeft als doel het faciliteren en servicen van een keuze voor de best passende zorg en het digitaal verbinden van patiënten, verwijzers en zorgaanbieders om zo de zorg beter te maken en voor ieder toegankelijk en betaalbaar te houden.