Migraine

Wat is migraine?

Migraine is een chronische hersenziekte die vooral bij vrouwen voorkomt. Migraine veroorzaakt heftige en bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant. Daarnaast kunnen allerlei andere symptomen optreden.

Hoe lang duurt een migraine aanval?

De duur en de heftigheid van een migraineaanval verschilt per persoon, net als het aantal keren dat iemand migraine heeft. Ze kunnen verschillen van 4 uur tot ongeveer 3 dagen. Migraineaanvallen kunnen daarom uw leven ernstig verstoren. Ze kunnen door uiteenlopende prikkels worden uitgelokt.

Is migraine te behandelen?

Migraine is niet te genezen. Er zijn wel medicijnen beschikbaar.

Soorten migraine

Er zijn verschillende soorten migraine: 
 • Migraine met hoofdpijn, met aura ( ‘klassieke migraine’) 
 • Migraine met hoofdpijn, zonder aura (‘gewone migraine’) 
 • Migraine zonder hoofdpijn, met aura (‘oogmigraine’)
 • Migraine met draaiduizeligheid, met of zonder hoofdpijn (‘evenwichtsmigraine’)

Symptomen van migraine

Een migraineaanval is een uitputtingsslag. De symptomen kunnen per soort migraine verschillen.

Symptomen van migraine met hoofdpijn

Bij migraine met hoofdpijn heeft u heftige hoofdpijnaanvallen. Die kunnen 4 uur tot ongeveer 3 dagen duren. Bij inspanning wordt de pijn nog erger. De aanvallen hebben een duidelijk begin en einde. Een migraineaanval bestaat meestal uit meerdere fasen:
 • Tijdens de waarschuwingsfase (1 tot 48 uur) kunnen er voortekenen van migraine zijn. Bijvoorbeeld: stijve nek, gemoedsveranderingen, hyperactief worden, bleek zien, veel gapen, veranderde eetlust, concentratieproblemen.

 • Tijdens de hoofdpijnfase (4 uur tot 3 dagen) heeft u kloppende en bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant. De hoofdpijn is zo erg dat u waarschijnlijk op bed moet liggen. Ook kunt u misselijk zijn (met of zonder overgeven) en overgevoelig voor geluid, licht en geur. Zonder medicijnen kan deze fase 4 uur tot ongeveer 3 dagen duren.

 • Tijdens de herstelfase (1 à 2 dagen) is de hoofdpijn minder of helemaal weg. U knapt weer op. Wel kunt u nog erg moe, geprikkeld en somber zijn, een leeg gevoel hebben en concentratieproblemen ervaren.

Symptomen van migraine met hoofdpijn en aura (‘klassieke migraine’) 

Sommige migrainepatiënten hebben auraverschijnselen voor of tijdens een migraineaanval. Migraine met aura kan enkele minuten tot 1 uur duren. Symptomen van de aura zijn bijvoorbeeld:
 • lichtflitsen, schitteringen, flikkeringen, sterretjes, vlekken, strepen, zigzaglijnen of golvende beelden zien, wazig zien, een vernauwd blikveld (tunnelvisie), een gebarsten blikveld of kartelrandjes – of een totale uitval van uw zicht
 • een groeiende, gekleurde vlek zien die langzaam verdwijnt 
 • gezoem horen
 • moeite met praten, zwak voelen 
 • tintelingen of doof gevoel in vingers, hand, arm, been, gezicht
 • verlammingsverschijnselen aan één kant van uw lichaam

Symptomen van migraine zonder hoofdpijn, met aura (‘oogmigraine’) 

Migraine zonder hoofdpijn komt ook voor. Dan krijgt u geen hoofdpijn, maar wel auraverschijnselen. Deze aurasymptomen zijn hetzelfde als bij migraine met aura én hoofdpijn. Een aura-aanval kan enkele minuten tot 1 uur duren. Een migraineaanval zonder hoofdpijn kan een voorteken zijn van een migraineaanval met hoofdpijn.

Symptomen van evenwichtsmigraine (draaiduizeligheid)

Sommige migrainepatiënten hebben aanvallen van draaiduizeligheid. Dit wordt ‘evenwichtsmigraine’ genoemd. Evenwichtsmigraine kan optreden met of zonder migrainehoofdpijn. Een aanval duurt meestal enkele uren (minimaal enkele minuten, maximaal 3 dagen). Hierbij kunt u ook alle andere symptomen van migraine ervaren: hoofdpijn, overgeven, overgevoeligheid, auraverschijnselen. 

Vrouw ligt met hoofdpijn op de bank

Oorzaken van migraine

De precieze oorzaak van migraine is niet duidelijk. Wel hangt een migraineaanval samen met een ontregeling van uw zenuwstelsel: de zenuwbanen en bloedvaten in uw hersenen werken tijdelijk niet goed samen.

Migraine ontstaat doordat de bloedvaten in uw hoofd zich samentrekken en weer verwijden. Bij evenwichtsmigraine zou daarnaast een tijdelijke doorbloedingsstoornis van het evenwichtsorgaan kunnen meespelen, zo wordt vermoed. 

Gevoeligheid voor migraineprikkels

Als u migraine heeft, bent u extra gevoelig voor prikkels die migraine kunnen uitlokken. Deze prikkels veroorzaken een ontregeling in uw hersenstam. De auraverschijnselen ontstaan doordat uw hersenactiviteit eerst stijgt en daarna tijdelijk vrijwel stilligt. Waarschijnlijk wordt bij migraine het centrale hoofdpijncentrum in uw hersenen extra geactiveerd, waardoor de hoofdpijn toeneemt.

Voorbeelden van migraineprikkels

De gevoeligheid voor migraineprikkels is deels erfelijk. Bij sterke prikkelgevoeligheid kunt u herhaaldelijk migraineaanvallen krijgen. 

 • Migraine kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door de volgende prikkels:
  • vermoeidheid, te lang/te kort slapen, onregelmatig leven (bijvoorbeeld nachtdiensten), vasten, overgang stress – ontspanning
  • vrouwelijke hormonen (menstruatie, zwangerschap, overgang, hormonale anticonceptie)
  • bepaalde weersomstandigheden (of weersveranderingen)
  • sigarettenrook, geuren, lawaai, scherp licht
  • bepaalde medicijnen
 • Migraine met aura kan bijvoorbeeld worden uitgelokt door bepaalde geuren of voedingsmiddelen, inspanning/vermoeidheid, stress, langdurig naar iets kijken (computer, boek), roken of hormonale veranderingen.

 • Evenwichtsmigraine kan bijvoorbeeld ontstaan door prikkelende beelden (bijvoorbeeld kijken naar druk verkeer) of bepaalde hoofdbewegingen. Evenwichtsmigraine kan ook zonder duidelijke oorzaak/prikkel ontstaan. Mensen met (over)gevoeligheid voor bewegingen en reisziekte hebben er vaker last van.

Verder wordt vermoed dat bepaalde voedingsstoffen (zoals alcohol, aspartaam, sulfiet, nitraat, smaakversterkers) en levensmiddelen (zoals rode wijn, chocolade, oude kaas, citrusvruchten) migraine kunnen veroorzaken. Dit is niet wetenschappelijk aangetoond. 

Migraine voorkomen

Als u uw eigen migraineprikkels leert (her)kennen, kunt u proberen ze te vermijden. Zo kunt u migraine wellicht voorkomen. Sommige mensen voelen een migraineaanval aankomen door bepaalde voortekenen (de ‘waarschuwingsfase’). Als u uw persoonlijke voortekenen (her)kent, kunt u tijdig maatregelen nemen.

Migraine behandelen

De beste behandeling is: migraineaanvallen voorkomen. Probeer daarom ongunstige prikkels te vermijden en zorg voor een gezonde leefstijl. Ga daarnaast met migraineklachten naar uw huisarts. Ook zijn er speciale hoofdpijncentra die u wellicht kunnen helpen. Verder kunt u voor informatie en steun terecht bij diverse patiëntenverenigingen en fondsen, bijvoorbeeld Hoofdpijnnet of het Migrainefonds

Welke medicijnen kunt u gebruiken bij migraine?

Uw huisarts kan u pijnstillers voorschrijven, of speciale anti-migrainemedicijnen (triptanen). Er zijn 7 triptanen. Ze werken ongeveer hetzelfde. Toch kan het effect van elk medicijn per persoon verschillen. Met vragen kunt u terecht bij uw BENU Apotheek.


Jonge vrouw loopt met backpack door het bos.

Tip

Noteer elke migraineaanval, de heftigheid ervan en de omstandigheden in een migrainedagboek. Zo krijgt u zicht op uw persoonlijke prikkels en voortekenen.