Een nieuw medicijn: wat doet mijn apotheker?

Gaat u een nieuw medicijn ophalen bij uw apotheek? Dan krijgt u een uitleg over het medicijn. Dit heet het ‘Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel (BGN), ook wel ‘eerste uitgifte gesprek’ genoemd. U betaalt ook kosten voor deze begeleiding. Wij leggen u uit waarom, en wat de apotheker nog meer doet voor de uitgifte van een nieuw medicijn. 

Wat doet de apotheker als u een nieuw medicijn krijgt?

Voor u een medicijn krijgt doet uw apotheker eerst een aantal controles en administratieve handelingen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om te zorgen dat u het medicijn veilig kunt gebruiken. De apotheker controleert of u het medicijn met uw andere medicijnen kunt combineren. Wat de juiste hoeveelheid is, en hoe vaak u deze moet innemen. Soms is er ook overleg met de (huis)arts nodig. Daarnaast heeft uw apotheker verplichte administratieve handelingen gedaan. Bijvoorbeeld het bijwerken van uw dossier. Daarna volgt het begeleidingsgesprek.

Wat houdt een begeleidingsgesprek in?

Uw apotheker legt tijdens het begeleidingsgesprek uit hoe u het medicijn goed en veilig kan gebruiken. En waar u op moet letten. Ook krijgt u (schriftelijk) uitleg over verschillende onderwerpen die te maken hebben met het medicijn, zoals:

  • De dosering.
  • Mogelijke bijwerkingen.
  • Met welke regelmaat u het medicijn moet innemen.
  • De combinatie met andere medicijnen.
Man loopt weg uit een BENU apotheek met zijn medicijnen

Is een begeleidingsgesprek verplicht?

Ja, apothekers zijn dit verplicht. De apotheek mag het medicijn pas na dit gesprek aan u meegeven. Verzekeraars en apothekers hebben prijsafspraken gemaakt over het gesprek.

Waarom moet ik betalen voor het begeleidingsgesprek?

De verplichte begeleiding en handelingen van uw apotheker voor de uitgifte van een nieuw medicijn kosten tijd. Deze kosten worden apart van de kosten van de medicijnen berekend. Voor 2014 waren deze ‘zorgkosten’ niet apart op uw rekening te zien. Op deze wijze zijn de kosten voor u transparanter geworden.

Wat zijn de kosten van de uitgifte van een nieuw medicijn? 

De kosten voor de eerste uitgifte en begeleiding nieuw medicijn zijn € 18,56 (BENU tarief 2022). Het bedrag kan verschillen per apotheek. Bekijk hier alle actuele kosten en vergoedingen. Op de rekening van uw zorgverzekeraar vindt u de kosten van het medicijn, de terhandstellingskosten en de kosten voor het begeleidingsgesprek. 

Wat is het verschil tussen terhandstellingskosten en de terhandstellingskosten + begeleidingsgesprek nieuw medicijn?

Haalt u bij de apotheek een medicijn op? Dan betaalt u voor de uitgifte altijd een vast bedrag. Dit heet op uw rekening de terhandstellingskosten. Uw apotheek verricht altijd diverse handelingen en controles voor u het medicijn ophaalt (of laat bezorgen). Haalt u een nieuw medicijn op? U betaalt dan de terhandstellingskosten én de kosten voor een begeleidingsgesprek van een nieuw medicijn. 

Ik krijg mijn nieuwe medicijn thuisbezorgd. Wanneer is het begeleidingsgesprek?

Uw apotheker doet dezelfde handelingen vooraf. Het begeleidingsgesprek vindt telefonisch plaats. Uw apotheker gaat u vooraf bellen. U kunt online uw contactgegevens bijwerken.

Heeft u nog vragen? Stel deze gerust aan uw apotheker.