Bloeddruk

Wat is bloeddruk?

Uw hart pompt de hele dag met veel kracht bloed door het lichaam. Hierdoor zit er druk op de bloedvaten. Deze druk is de bloeddruk. Uw bloeddruk bestaat uit twee waarden:

  • De bovendruk: dit is de hoogste waarde die een bloeddrukmeter aangeeft. Op dit moment trekt het hart samen en perst het hart bloed in de slagaders. Er is dan een hoge druk op de vaatwanden.

  • De onderdruk: dit is de laagste waarde die een bloeddrukmeter aangeeft. Op dit moment ontspant het hart tussen twee hartslagen in.

U heeft een normale bloeddruk als deze onder de 140/90 mmHg is.

Man op gesprek bij de BENU Apotheek

Wat zegt uw bloeddrukwaarde over uw gezondheid?

Uw bloeddruk kan te hoog zijn of te laag zijn.

  • Bij een hoge bloeddruk heeft u een grotere kans op hart- en vaatziekten. Uw bloeddruk is te hoog als de bovendruk regelmatig hoger is dan 140mmHg. Als u al langer een hoge bloeddruk heeft, kunnen de wanden van de slagaders beschadigd raken. Hierdoor kunt u uiteindelijk sneller te maken krijgen met hartfalen, een beroerte of een hartinfarct.

  • Bij een lage bloeddruk kunt u last hebben van andere klachten. Denk hierbij aan flauwvallen of een licht gevoel in het hoofd.

Het risico op hart- en vaatziekten wordt hoger wanneer uw bloeddruk (bovendruk) richting de 140 mmHg gaat. Als u één keer 140 mmHg meet, is dit niet zo erg. De bloeddruk moet een week lang iedere ochtend en iedere avond gemeten worden om een goede indruk te geven.

Is uw bloeddruk hoger dan 180 mmHg? Doe de meting dan opnieuw. Als uw bloeddruk vaker hoger is dan 180 mmHg, neem dan meteen contact op met uw huisarts.

Gebruikt u medicijnen voor uw bloeddruk? Uw arts beslist dan wat voor u de beste bloeddrukwaarde is. 

Doe nu de BENU Gezondheidscheck

Met de BENU Gezondheidscheck krijgt u gemakkelijk inzicht in uw gezondheid en uw bloeddruk. U maakt de afspraak zonder doorverwijzing van uw (huis)arts gemakkelijk bij een BENU Apotheek bij u in de buurt.

Na de check krijgt u direct de uitslag. Uw BENU apotheker biedt u vervolgens deskundig advies en begeleiding zodat u zich zo goed mogelijk kunt gaan voelen.