Checklist op reis met diabetes

Wanneer u diabetes heeft, is het belangrijk dat u goed voorbereid op reis gaat. Deze checklist kan daarbij helpen. Neem de volgende zaken mee als u op reis gaat naar het buitenland.

 • Diabetesmedicijnen

  • Voldoende diabetestabletten of insuline voor uw reis.
  • Extra voorraad voor onvoorziene omstandigheden.
  • Koeltasje voor het bewaren van insuline en teststrookjes in warme landen.

Tip: Let op de houdbaarheidsdatum, zodat uw medicijnen de hele reis te gebruiken zijn.

 • Diabeteshulpmiddelen

  Neem voldoende diabeteshulpmiddelen mee én extra voorraad voor onvoorziene omstandigheden:
  • insulinepen(nen) en een reservepen
  • alcoholdoekjes voor het schoonmaken van de huid
  • bloedglucosemeter met teststrookjes en een dagboekje
  • reservebatterij voor uw bloedglucosemeter
  • prikapparaat met lancetten
 • Medicijnoverzicht

  Hierin staan alle medicijnen die u gebruikt, genoemd bij hun internationale stofnamen. Een medicijnoverzicht is nodig als u in het buitenland onverwacht extra diabetesmedicijnen moet halen. U kunt een medicijnoverzicht online opvragen bij uw BENU Apotheek.

 • Engelstalige medische verklaring

  Deze verklaring bewijst dat de diabetesmedicijnen en diabeteshulpmiddelen (injectiemateriaal) noodzakelijk zijn voor uw gezondheid. De verklaring moet een stempel en handtekening van uw (huis)arts bevatten. De Engelstalige medische verklaring kunt u aanvragen bij uw (huis)arts.

 • Engelstalige handbagageverklaring (bij vliegreizen)

  Stop uw diabetesmedicijnen en diabeteshulpmiddelen (zoals naalden en injectiepennen) altijd in uw handbagage als u gaat vliegen. Een officiële handbagageverklaring van uw (huis)arts  voorkomt dat uw medicijnen en hulpmiddelen worden ingenomen vanwege antiterrorisme-regels. De Engelstalige handbagageverklaring kunt u aanvragen bij uw (huis)arts.

  Tip : Informeer vooraf bij uw vliegmaatschappij wat u wel/niet mag meenemen in uw handbagage. 

 • Diabetespaspoort

  Hierin kunnen omstanders of zorgverleners zien dat u diabetes heeft als u onwel wordt.
 • Voorverpakt eten en drinken 

  Denk aan: zoet/koolhydraatrijk eten of drinken, druivensuiker of suikerklontjes, flesjes water.

 • Oral Rehydration Salts / ORS

  Hiermee houdt u uw vochthuishouding op peil bij diarree of overgeven. Vraag voor vertrek aan uw arts wat u moet doen bij diarree of ziekte. ORS is verkrijgbaar bij BENU.

 • Belangrijke telefoonnummers

  • Telefoonnummers van uw arts en/of diabetesverpleegkundige.
  • Telefoonnummer van uw BENU Apotheek.
 • Taalgids

  Voor een eventueel doktersbezoek in het buitenland.
Diabetes op reis: dame met een checklist