Medicijnen over? Spoel ze niet door!

Jaarlijks belandt minimaal 140.000 kilo aan medicijnresten in ons oppervlaktewater. Dit is zeer schadelijk voor de natuur. Samen kunnen we helpen om het probleem te verminderen. Heeft u medicijnen in huis die over datum zijn of die u niet meer gebruikt? Lever ze dan in bij uw BENU Apotheek!

Hoe komen medicijnresten in ons water?

Medicijnresten komen op verschillende manieren in ons water. Sommige mensen spoelen de (vloeibare) restanten door het toilet of gootsteen. Vaak niet wetende dat het schadelijk is voor ons milieu. Het andere deel komt in hele kleine hoeveelheden via urine, ontlasting of het doucheputje (bijv. hormoonzalf op de huid) in het riool.

Voor wie is het schadelijk?

Op dit moment geeft het nog geen schade voor het menselijk lichaam. De hoeveelheid schadelijke stoffen na filtering voor ‘schoon’ drinkwater zijn minimaal. Het filteren wordt wel steeds moeilijker. Voor de planten en dieren die in het water leven is het al schadelijk. Door bijvoorbeeld pijnstillers beschadigt het weefsel van vissen. Anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering. En door antipsychotica verandert het gedrag van de waterdieren.

Groeiend probleem

Experts verwachten de komende jaren een toename van medicijnresten in het water. Dit komt door de vergrijzing en doordat we steeds meer en langer medicijnen gebruiken in een mensenleven. Daarnaast speelt ook de klimaatverandering een rol. Er is meer kans op langdurige droogte en lage waterstanden. Hierdoor neemt de concentratie van dit soort stoffen in het oppervlaktewater toe.

Wat zijn de gevolgen?

De schade aan waterdieren en -planten verstoren ons eco-systeem waar wij als mens van afhankelijk zijn. Daarnaast zullen de kosten voor de zuiveringsinstallaties toenemen om de kwaliteit van het drinkwater op peil te houden.

Wat is de oplossing?

Er is niet één oplossing maar er zijn heel veel deeloplossingen die door een hele keten gaan. De overheid, de waterbeheerders, de zorg, drinkwaterbedrijven en andere betrokken partijen werken daarom nauw samen aan de oplossingen. Dit heet de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.’ Ze werken onder andere aan de volgende maatregelen:

  • Het ontwikkelen van nieuwe methoden om rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren.
  • Ziekenhuizen die het eigen afvalwater zuiveren voordat het naar het riool gaat.
  • Medicijnresten op de juiste wijze afvoeren.

Wat doet BENU eraan?

Ook wij kunnen dit niet alleen, maar samen kunnen we helpen om zoveel mogelijk medicijnresten in ons water te voorkomen. Gebruikt u medicijnen? Dan kunnen we niet voorkomen dat een deel via uw urine of ontlasting in het water komt. Toch is het belangrijk om bewust te zijn van het feit dat medicijngebruik sowieso schade levert aan de natuur. Wij hebben onder andere daarom de volgende services:

Ook geven wij veel aandacht aan de bewustwording dat een gezonde leefstijl de kans op ziekten, en dus medicijngebruik, kan voorkomen. U vindt heel veel tips op onze site en in de BENU Nieuwsbrief.