Carla zorgt voor flow in de apotheek

Gedigitaliseerde werkprocessen maken het mogelijk om recepten sneller en met minder fouten te verwerken. Administratieve handelingen kosten hierdoor minder tijd, waardoor er meer aandacht is voor klanten en voor zorg. Flex assistente Carla van Vliet speelt hier een belangrijke rol in.

Carla apotheker

Digitaal werken

De meeste apotheken van BENU werken volgens het FLOW principe. Een apothekersassistente neemt nu de verantwoordelijkheid voor de hele receptafhandeling: van aanschrijven, klaarmaken tot afleveren.

Vroeger werkte het zo dat elke assistente een aparte handeling uitvoerde. Deze andere werkwijze is mogelijk nu veel apotheken werken met een digitaal recept. Dat scheelt papier en extra handelingen. Carla helpt assistenten om het digitaal werken goed onder de knie te krijgen. Het vereist naast gewenning vooral handigheid met de computer.

Controlehandelingen

Carla hierover: “Ik ben niet bang voor computers. Sommige collega’s wel. Die denken dat als ze iets verkeerd doen dat ze gegevens kwijtraken. Ik probeer ze vooral te laten wennen en vertrouwd te maken met de manier van werken. Het proces scheelt heel veel controlehandelingen omdat de software veel meer regelt. Vanuit het perspectief van de klant werken maakt de kans op fouten kleiner. Je krijgt bijvoorbeeld in een scherm te zien welke medicijnen iemand krijgt voorgeschreven. Hier staat ook gelijk bij op welke plek in de kast de medicijnen klaarliggen."

Vanuit het perspectief van de klant werken maakt de kans op fouten kleiner.

Flex assistente Carla van Vliet

Aandacht voor de klanten

Maar wat merken klanten in de apotheek hier nu van? Hebben zij ook iets aan een andere werkwijze? “Jazeker, lacht Carla. Ze hoeven minder lang te wachten. Nu staan de meeste assistentes aan de balie en minder achter de schermen. Ze hebben nu aandacht voor een klant. Daardoor hoeven ze minder vaak met elkaar te overleggen en zijn gespreken aan de balie meer afgeschermd wat de privacy verbetert.”

Beter advies en begeleiding

Op de vraag of apothekersassistenten nog terug zouden willen is ze heel duidelijk: “Meestal zijn mijn collega’s de eerste paar weken heel moe na een dag werken volgens FLOW. Maar als ze er eenmaal aan gewend zijn willen ze niet meer anders. Het geeft meer rust en ook ruimte voor andere zaken. Zo kunnen we klanten beter advies geven en begeleiden.

We bellen bijvoorbeeld een klant als hij bepaalde medicijnen niet meer heeft die hij wel elke dag nodig heeft. Of we nemen contact op met een arts als wij zien dat diabetespatiënten geen cholesterolverlagend middel meer gebruiken, wat wel heel belangrijk voor hen is. Daarmee helpen we ze de juiste medicijnen in te nemen en gezond te blijven.

Ook werken bij BENU?

Bekijk onze vacatures.